Daňová evidence v praxi (s využitím PC)

(Praktický kurz na PC s využitím účetního programu PREMIER SYSTEM)

 

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY
 

Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonních číslech 773 924 414 / 608 877 666, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz
 

 

Detail kurzu:


Rozsah:

24 vyučovacích hodin

Zahájení:

K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.

Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle 773 924 414.

Ukončení:

Dle termínu zahájení po cca 6 týdnech (výuka 1x týdně).

Místo konání:

Masařská 15, Opava – Město

Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.

Dny konání:

Středa

(Den výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)

Čas výuky:

15:00 – 18:30 (16:00 - 19:30)
(Čas výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)

Počet hodin /

výukový den:

4 vyučovací hodiny

Počet účastníků:

Min. 6 ve skupině

Školitel:

Certifikovaný lektor účetnictví

Cena kurzu:

2.893,- bez DPH
3.500,- s DPH 

Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

 

Komu je kurz určen:

 • Absolventům středních či vyšších odborných škol, absolventům rekvalifikačních kursů, začínajícím účetním jako zaměstnanci či OSVČ, majitelům firem a další nadšencům.
 • KURZ JE URČEN PRO ZAČÍNAJÍCÍ A MÍRNĚ POKROČILÉ ÚČETNÍ

 

Předpokládané minimální znalosti:

 • Zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů – stačí uznatelné a neuznatelné výdaje, zákon o DPH.

 

Čeho budete v praxi schopni po absolvování kurzu?

 

Samostatně začít vykonávat kumulovanou činnost účetní v malých či středních firmách tj.:

 • rozpoznat u dané formy podnikání, zda vést účetnictví nebo daňovou evidenci
 • pracovat s právními předpisy upravujícími účetnictví a daně
 • rozpoznat jednotlivé druhy účtů a dokladů a provádět na nich různorodé zápisy
 • sestavit roční závěrku coby vrchol práce účetního
 • popsat výkazy daňové evidence a chápat provázanost mezi nimi
 • Na základě získaných dovedností a jejich prohlubováním samostudiem se profesi samostatného účetního můžete začít, nebo dále věnovat na profesionální úrovni.

 

Co získáte:

 • Dovednost praktického účtování.
 • Osvědčení bez certifikace o absolvování vzdělávacího programu.

 

Náplň kurzu:

 • Vedení a cíl daňové evidence (2 vyuč.hodiny)
  • Právní úprava daňové evidence
  • Výstupy a funkce daňové evidence
  • Obsah daňové evidence
  • Způsoby vedení daňové evidence
  • Doklady a knihy používané v daňové evidenci
  • Způsoby oceňování majetku a závazků
 • Evidence příjmů a výdajů (2 vyuč.hodiny)
  • Rozdělení příjmů a výdajů – daňové a nedaňové
  • Způsoby evidence příjmů a výdajů
  • Deník příjmů a výdajů
  • Příklad možného řešení evidence příjmů a výdajů
 • Pohledávky a závazky (2 vyuč.hodiny)
  • Oceňování pohledávek a závazků
  • Obsah a forma evidence pohledávek a závazků
  • Zápočet pohledávek a závazků
  • Platební kalendář a splátkový kalendář ( leasing )
 • Finanční majetek (1 vyuč.hodina)        
  • Korunová a valutová pokladna
  • Ceniny 
  • Bankovní účty
 • Dlouhodobý majetek (2 vyuč.hodiny)
  • Evidence dlouhodobého majetku        
  • Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku
  • Odpisování dlouhodobého majetku
  • Závěrkové operace – odlišnosti s účetnictvím
 • Zásoby (1 vyuč.hodina)
  • Vymezení jednotlivých druhů zásob                   
  • Oceňování zásob
  • Evidence zásob
  • Inventarizace zásob
 • Evidence ostatních skutečností (2 vyuč.hodiny)
  • Evidence jízd
  • Náhrady za použití motorového vozidla
  • Evidence mezd
  • Evidence ostatních skutečností
 • Uzavření daňové evidence (3 vyuč.hodiny)
  • Postup při uzavírání jednotlivých evidencí na konci období
  • Uzávěrkové úpravy příjmů a výdajů
  • Sestavení výkazu o majetku a závazcích
  • Sestavení výkazu o příjmech a výdajích
  • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Souvislý příklad – shrnutí v účetním programu (5 vyuč.hodin)

 

Doporučená literatura:
- Daňová evidence podnikatelů - Sedláček, J. (Grada, Praha )
- Abeceda mzdové účetní - kolektiv autorů (Anag Olomouc)
- Úplné znění – Daňové zákony …. aj.
 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonních číslech 773 924 414 / 608 877 666, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.