Přihláška k pomaturitnímu a celoročnímu dennímu studiu 2024/2025

A - Výběr studia

Vyberte jednu z možností podle složení Vaší první maturitní zkoušky.

Uveďte název střední školy, kde jste vykonali nebo budete konat maturitní zkoušku.

B - Osobní údaje
Vložte své datum narození ve formátu DD.MM.RRRR
Vložte své telefonní číslo bez mezer. Např. +420111222333
C - Obchodní informace
Elektronické přihlášení ke studiu je nutné dokončit osobní návštěvou školy a zaplacením zálohy 1.000,-Kč (bude odečteno z ceny studia) nejpozději do 10-ti pracovních dnů od data podání elektronické přihlášky. V opačném případě bude přihlášení ke studiu stornováno. Zálohu uhradíte osobně v kanceláři jazykového a vzdělávacího centra FAKTUM, Masařská 15, Opava, denně do 15:30 hodin. K osobní návštěvě si vezměte s sebou občanský průkaz a xerokopii maturitního vysvědčení (pouze u letošních maturantů), je-li již vydáno. V rámci uplatnění slev na studium je rozhodující datum podání přihlášky s dodržením termínu uhrazení zálohy a následně všech plateb školného.

(Uveďte jméno kamaráda, který Vám studium doporučil a sám nastoupil k jednoletému dennímu studiu v JVC FAKTUM ve stejném školním roce. Vzájemné sympatie se vylučují.)

Četl jsem a souhlasím s všeobecnými podmínkami jednoletého denního studia cizího jazyka poskytované JVC FAKTUM Opava.

D - Ověření
Toto pole prosím nechejte PRÁZDNÉ a NIC do něj NEPIŠTE! V opačném případě NEBUDE MOŽNÉ formulář ODESLAT!

* Nutno povinně vyplnit