Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA JARNÍ TERMÍN KURZU
 

Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonních číslech 773 924 414 / 608 877 666, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz
 

Na tento kurz se mohou hlásit i zájemci z řad uchazečů o zaměstnání vedených na Úřadech práce dle podmínek tzv. zvolené rekvalifikace:

 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace

 

Detail kurzu:


Rozsah:

120 vyučovacích hodin + 4 hodiny zkoušek
MŠMT ČR akreditovaný vzdělávací program

Vstupní

předpoklady:

Ukončené střední vzdělání

(dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Zahájení:

K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.

Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle 773 924 414.

Ukončení:

Dle termínu zahájení po cca 12 týdnech.

Místo konání:

Masařská 15, Opava – Město

Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.

Dny konání:

Úterý a Čtvrtek

(Dny výuky mohou být po dohodě s účastníky dodatečně upraveny.)

Čas výuky:

15:00 do 19:00

Počet hodin / výukový den:

5 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

Min. 8 osob ve skupině

Cena kurzu:

10.590,- Kč

(akreditovaný vzdělávací program je osvobozen od DPH)
            
Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

 

Komu je kurz určen:

  • Všem zájemcům o profesní vzdělávání bez předešlých znalostí mzdového účetnictví, nebo se znalosti velmi malou a ukončeným středním vzděláním (podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
  • Kurz je vhodný pro ty, jejichž pracovní činnost vyžaduje znalost problematiky mzdového účetnictví, orientaci v současné legislativě s teoretickou a praktickou znalostí mzdových účetních případů.

 

Co získáte:

  • Veškerou potřebnou výbavu k absolvování výuky v kurzu.
  • Komplexní teoretické a praktické znalosti z oblasti mzdového účetnictví.
  • Osvědčení o profesní rekvalifikaci v oboru mzdového účetnictví s celostátní platností.

 

Náplň kurzu:

  • Obsahová náplň kurzu je schválena Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost "mzdové účetnictví", které je veřejnou právní listinou s celostátní platností.

 

Učební osnova kurzu:

1) Pracovně právní vztahy (16 vyuč. hodin)
Pracovní poměr
Vybraná ustanovení zákoníku práce
Odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele

 

2) Mzda a odměňování (14 vyuč. hodin)
Odměňování zaměstnanců
Průměrný výdělek
Srážky ze mzdy

 

3) Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (26 vyuč. hodin)
Obecná východiska daně z příjmu ze závislé činnosti
Výpočet daňové povinnosti
Roční vyúčtování daně z příjmu

 

4) Zdravotní pojištění (12 vyuč. hodin)
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Pojistné na zdravotní pojištění

 

5) Sociální pojištění (17 vyuč. hodin)
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Nemocenské pojištění
Důchodové pojištění

 

4) Daňová evidence (35 vyuč. hodin)
Vedení mzdového účetnictví v programu PREMIER SYSTEM

 

Celkem 120 vyuč. hodin + 4 vyuč. hodiny zkoušek.
 

 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonních číslech 773 924 414 / 608 877 666, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.