Účetnictví a daňová evidence

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA JARNÍ TERMÍN KURZU

 

Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonních číslech 773 924 414 / 608 877 666, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz
 

Na tento kurz se mohou hlásit i zájemci z řad uchazečů o zaměstnání vedených na Úřadech práce dle podmínek tzv. zvolené rekvalifikace:

 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace

 

Detail kurzu:


Rozsah:

130 vyučovacích hodin + 3 hodiny zkoušek
MŠMT ČR akreditovaný vzdělávací program

Vstupní

předpoklady:

Ukončené střední vzdělání

(dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Zahájení:

PROSINEC 2015

Termín zahájení kurzu bude v nejbližších dnech upřesněn. Aktuální obsazenost žádejte na tel. čísle 773 924 414.

Ukončení:

Dle termínu zahájení po cca 11 týdnech.

Místo konání:

Masařská 15, Opava – Město

Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.

Dny konání:

PONDĚLÍ a STŘEDA

Čas výuky:

15.00 - 19.45

Počet hodin / výukový den:

6 vyuč. hodin / výukový den

Počet účastníků:

Min. 6 osob ve skupině

Cena kurzu:

11.490,- Kč 

(akreditovaný vzdělávací program je osvobozen od DPH)


Veškerý výukový materiál (Pracovně výuková skripta účetnictví a daňová evidence, Daňové zákony 2013, ÚZ - účetnictví podnikatelů) pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

 

 

Komu je kurz určen:

  • Všem zájemcům o profesní vzdělávání bez předešlých znalostí účetnictví, nebo se znalosti velmi malou a ukončeným středním vzděláním (podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
  • Kurz je vhodný pro ty, jejichž pracovní činnost vyžaduje orientaci v současné legislativě a teoretickou znalost základních účetních případů.
  • KURZ JE URČEN PRO ZAČÁTENÍKY V OBORU

 

Co získáte:

  • Základní a z větší části teoretické znalosti k zahájení výkonu profese samostatného účetního.
  • Veškerý výukový a výcvikový materiál potřebný pro zdárné absolvování celého kurzu.
  • Komplexní teoretické a praktické znalosti z oblasti účetnictví a daňové evidence.
  • Osvědčení o profesní rekvalifikaci v oboru účetnictví a daňové evidence s celostátní platností.

 

Náplň kurzu:

  • Obsahová náplň kurzu je schválena Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost "účetnictví a daňová evidence", které je veřejnou právní listinou s celostátní platností.

 

 

Učební osnova kurzu:

1) Základní principy účetnictví (20 vyuč. hodin)
Úvod do soustavy účetnictví
Základní prvky soustavy účetnictví
Pravidla pro účtování na účtech

 

2) Účtování v účtových třídách (80 vyuč. hodin)
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Finanční účty
Zúčtovací vztahy
Kapitálové účty
Náklady a výnosy
Závěrkové a podrozvahové účty
Přípravné práce před účetní závěrkou
Účetní závěrka
Souvislý příklad – opakování

 

3) Daňová evidence (30 vyuč. hodin)
Předmět a cíl daňové evidence
Vedení daňové evidence
Evidence příjmů a výdajů
Pohledávky a závazky
Finanční majetek
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Evidence ostatních skutečností
Uzavření daňové evidence

 

Celkem 130 vyučovacích hodin a 3 vyuč. hodiny zkoušek.
 

 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonních číslech 773 924 414 / 608 877 666, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.